Dalhousie Khajjiar Rd, Near gandhi chowk, Dhupguri, Dalhousie, Himachal Pradesh 176304